خط مشی کیفی

1- ما در شرکت هانترپارت به این اصل باور داریم که جز بهترین ها برای مشتریان و همکاران خود نخواهیم.
2-به منظور کسب اطمینان از رضایت مشتریان از محصولات هانتر به ارائه خدمات متنوع به آنها می پردازیم.
3- حفظ محیط زیست در کنار ایمنی مشتریان از اولویت های شرکت هانترپارت است.
4-شهرت و شعار هانتر به اصیل بودن آن است و در تمامی زمینه ها حفظ و جایگاه برند در اولویت کارها قرار دارد.


                                                       

اصیــــــــــــــــــل

خط مشی کیفی