پیگیری کد ارسالی

  • لطفا برای نمایش اطلاعات ، شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

تعداد کل کدهای ارسالی شما 345
کل امتیازات دریافتی بهار تابستان پاییز زمستان
2450 248 235 782 956
ردیف شماره کد تاریخ ارسال امتیاز کد ارسالی وضعیت کد ارسالی
1 541541 1396/2/5 254 منقضی
2 541541 1396/2/5 254 در قرعه کشی جشنواره این دوره شرکت داده می شود
3 541541 1396/2/5 254 برنده جایزه شده است
4 541541 1396/2/5 254 کد اشتباه
5 541541 1396/2/5 254 متاسفانه برنده نشده است (منقضی)
6 541541 1396/2/5 254 کد تکراری