برندگان جشنواره محصولات

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تلفن استان تعداد کد ارسالی جایزه
1 برنده #4 0912---6543 خراسان شمالی 4 لیست جوایز اهدایی #4
2 برنده #5 0912---6543 سیستان و بلوچستان 5 لیست جوایز اهدایی #5