نمایشگاه قطعات خودرو شیراز (مرداد 97)

  • تاریخ شروع : 9 مرداد 1397
  • تاریخ اتمام : 10 مرداد 1397
  • محل برگذاری : محل دائمی نمایشگاه های استان فارس

 نمایشگاه قطعات خودرو شیراز در سال 97 خلوت ترین دوره خود را  سپری کرد. 
بعد ازتغییر برگزار کننده نمایشگاه در سال جاری و عدم تبلیغات گسترده نمایشگاه در سطح شیراز و شهر های اطراف و همچنین عدم حضور خودرو سازان باعث شد استقبال مناسبی از این دوره از نمایشگاه صورت نگیرد. 
ناراضایتی غرفه داران از برگزار کننده نمایشگاه باعث شد تا حضور غرفه دارانی که سالها از نمایشگاه استان خود حمایت کرده اند در سال آینده در ابهام قرار بگیرد.

دیگر نمایشگاه ها